Privacy regels

PRIVACY VERKLARING

WWW.KARTSPULLEN.NL erkent dat de persoonsgegevens van klanten die de kartshop raadplegen belangrijk is en gaan daarom zeer zorgvuldig met deze informatie om. Het is mogelijk dat wij u op onze website vragen, uiteraard na uw toestemming, persoonsgegevens aan de site toe te voegen via ledensite, e-mail, enquêtes of op andere manieren. De aldus verkregen informatie wordt o.a. aangewend om de identiteit van onze bezoekers te bevestigen alvorens hen toegang tot de site te verlenen of ter verbetering van onze services. We behandelen alle persoonsgegevens met de grootst mogelijk zorg en maken het in geen enkel geval beschikbaar voor derden.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze webshop en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u echter een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig.

Verwerking van gegevens
Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u een bestelling via de website plaatst, indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt via het mailformulier. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen betreffen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze webshop te verbeteren.

Uw gegevens worden niet verkocht of aan derden doorgegeven.
Wij verkopen en/of verstrekken uw gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden en zullen uw gegevens, zoals Naam, Adres en Woonplaats (N.A.W.) uitsluitend aan onze vervoerder ter beschikking stellen teneinde uw bestelling te kunnen bezorgen.
Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Wij conformeren ons aan de WBP. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet opgenomen in een bestand.

Cookies
In deze webshop gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de webshop voor u gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op www.kartspullen.nl geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze webshop en diensten echter wel beperken.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Communicatie per telefoon
Als u ons via de webshop uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Verantwoordelijkheden voor klanten
Onze website kan mogelijk links naar andere websites bevatten. Bent u geïnteresseerd in de gedragscodes van deze websites m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens, controleert u deze dan op de betreffende websites zelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die buiten onze website worden ingevoerd.